Installations- och produktaktiveringsgaranti

En korrekt licensiering av en programvaruprodukt kräver att du genom programvarutillverkarens aktiveringsprocedur får rätt att använda den version av programvaran har som har installerats och validerats under installationen.

När du köper programvara hos digibit.nu är du omfattad av en utökad installations- och aktiveringsgaranti. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp och returnera programvarulicensen om du inte har lyckats genomföra programvarutillverkaren aktiverings- – och valideringsprocedur korrekt senast 3 dagar efter mottagandet.

För att vara omfattad av installations- och aktiveringsgarantin är du som köpare skyldig att meddela Digibit.nu via e-post eller telefon att det har varit omöjligt att installera och produktaktivera programvaran på rätt sätt senast 3 dagar efter mottagandet av programmet och, i förekommande fall, att tillåta Digibit.nu hjälpa till att få installationen och aktiveringen av programmet fullföljd via gratis fjärråtkomst till den aktuella datorn.

Om det misslyckas för Digibit.nu att installera och aktivera programmet bortfaller och annulleras fakturan och köpet, om produktnyckeln returneras oanvänd och inte produktaktiverad av dig som köpare. Du får en kreditnota som dokumentation för detta och du får som köpare betalning retur. I denna situation är du som köpare licensjuridiskt skyldig att acceptera ett edsvuret uttalande att radera den mottagna produktnyckeln som du under inga omständigheter får försöka använda i ett annat sammanhang eller lämna ut till tredje part.

Förutom ovanstående installations- och aktiveringsgaranti erbjuder Digibit.nu inte ytterligare ångerrätt på köpta programvarulicenser, eftersom registrering och aktivering av programvarulicens hos programvarutillverkaren implicit betyder att köparen samtycker till att produkten inte kan återlämnas. När licensen för en given mjukvaruprodukt överförs till köparen, och registrering, produktaktivering och validering hos tillverkaren har accepterats och genomförts, bortfaller reklamations- och ångerrätten, och köparen är nu endast omfattad av programvarutillverkarens garantier och licensregler. Om du som köpare vill prova en viss programvara innan köp, då kan stort sett alla programvaror laddas ner via tillverkarens hemsida och testas gratis under en försöksperiod.